Saa jännittää, jännittäminen voimavarana

Jännittäminen osana elämää

Jännittäjä ei ole saanut rakkautta

Minna Martin: Saa jännittää, jännittäminen voimavarana, Kirjapaja 2017

Minna Martin on psykologi ja psykoterapeutti, josta tuli jännittäjien ohjaaja sattumalta. Häntä pyydettiin töihin jännittäjien parissa ja hän tuumi ”miksikäs ei”, vaikka alasta ei ollut paljonkaan tietoa. No, kohtaaminen jännittäjien kanssa ja heidän elämäntilanteidensa kuuleminen teki psykoterapeutista vähitellen jännittäjien auttajan.

Kirjassa puututaan jännitystyyppeihin, kuten esiintymis-jännitykseen ja sosiaaliseen jännitykseen. Perustana on kuitenkin tieto, että jännitys on opittava ottamaan osana elämää ja siitä on otettava haltuun myös hyödyt.

Jännittämisen syitä on monia. Niinpä lapsuuden ihmissuhdeympäristö tai rakkauden puute kodissa projisoituvat myöhemmällä iällä jännittämiseksi erilaisissa arkipäivän haasteissa tai vaikkapa esiintymistä vaativissa tilanteissa.

Kirjan tekijä opettaa jännityksen kesyttämistä myös omin avuin. Ihmisen on uskallettava innostua. Harjoittelun avulla voi päästä eroon jännitystä tuovista käyttäytymismalleista. Esim. rauhallinen hengitys ja itsensä rentouttaminen voi olla hyvä vinkki. Kun asettaa pieniä tavotteita, voi päätyä selkävoittoon jännittämisestä.

Rauhoittumistakin on harjoiteltava. Esiintymistilanteissa on tärkeää rentoutua ennen lavalle astumista, mutta joku esiintyjä sanoo, että tietty jännitys on hyväkin esiintyjälle, nimittäin silloin tulee skarpattua paremmin kuin muuten. Eräs tapa on kirjoittaa muistiin jännitystä aiheuttavia tilanteita ja ottaa niistä opiksi. Kirja on hyvä ja hyödyllinen, sisältää jopa harjoituksia jännityksestä pääsemiseen. Itse pitäisin jännitystä psykofyysisenä reaktiona, johon on totuteltava.

Se, miten toinen ( esimerkiksi vanhempani) suhtautuu minuun, millaisen tilan hän minulle antaa ja miten tulkitsen omaa kokemustani hänen kanssaan, vaikuttaa siihen, miten opin suhtautumaan itseeni – ja miten kehittyvän itsekokemuksen varassa opin suhtautumaan muihin.”…

Jouko Varonen

 

 

Vastaa