Arkkipiispan elämäntyö

Piispa ja lähimmäinen

John Vikströmin työsarkaa

Pappi on profeetallinen johtaja

Gustav Björkstrand: Elämä on joukkuepeliä, John Vikström kirkollisena ja yhteiskunnallisena toimijana, Kirjapaja 2016

Lähimmät työtoverit kutsuivat Vikstömiä demokraattiseksi piispaksi, joka näki vaivaa, että kaikkien ääntä kuultaisiin ja jokainen voisi vaikuttaa kehitykseen. Jossakin asioissa Vikström näki todella vaivaa ja pysyi nuoruutensa ihannekuvassa papista profeetallisena johtajana henkien taistelussa.

Vikströmin piispakaudelle sattuivat myös spekulaatiot ja päätökset naispappeudesta. Hän kävi koko virkakautensa ajan taistelua patriarkaalista näkemystä vastaan, koska katsoi sen olevan esteenä naispappeudelle.

Vikström halusi myös purkaa menneiden aikojen siteet kirkon ja valtion väliltä. Vikströmin mielestä kirkon olisi hyvä osallistua keskusteluun tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä.

Myös heikkoja ja turvattomia tuli auttaa ja pakolaisia sekä kehitysapua pitäisi puolustaa. Porvoon piispana toiminut Björsktrand on toiminut myös Åbo Akademin rehtorina ja teologian professorina. Tämä kirja on järkäle, joka tietysti pyrkii seikkaperäiseen kartoitukseen Vikströmin elämäntyöstä, mutta on toisaalta massiivisena ja teoreettisena vaikeahko luettava. Joskus kirjoittaja kuitenkin kiteyttää Vikströmin elämäntyötä ja tuo selvästi esille sen kuvan, joka itsellenikin on Vikströmistä hahmottunut. Hän on yhteiskunnallisen toimintansa ohella lämmin ja ihmisläheinen isähahmo, jonka elämäntavasta kielii jo leppoisa ja hymyilevä olemus.

Uskonasioissa Vikström suosi uskonpuhdistuksen perusajatusta siitä, että Raamatun keskipiste on Kristus ja sitä on lähestyttävä tästä näkökulmasta. Kristus vapautti ihmisen synnin orjuudesta , tarkoituksettomuudesta, yksinäisyydestä, epätoivosta ja synkkyydestä.

Jouko Varonen

Vastaa