Arvovallankumous, Edita-kustannus

Sosiaalinen ja ekologinen innovointi yrityksissä

Mainio kirja

Soilikki Viljanen ja Pauli Juuti ( toim): Arvovallankumous, Eettisyys innovaatioiden lähteenä ja yhteiskunnallissa yrityksissä, Edita- kustannus 2018

Mitä siis tarkoitetaan arvovallankumouksella? Senhän jokainen näkee omassa taloudessaan. Yhä enemmän maassamme kiinnitetään huomiota esim. kierrätykseen, lajitteluun, ym. luontoa säästäviin asioihin. Sama koskee myös kulutustottumuksia. On herätty huomaan että ekologinen ja humaani ostoskori muotoutuu yhä vähemmän hinnan perusteella.

Globaali aspekti huomioidaan usein kaupoissa entistä enemmän ja kun huomioijia on monta, se vaikuttaa myös kauppojen ja liikeyritysten valikoimiin ja toimintaan.

Tämä kirja pyrkii selvittelemään artikkeleidensa avulla, miten yritykset voivat yhä enemmän innovaatioissaan pyrkiä muuhun kuin rahalliseen tuottoon, koska se on yhteinen asiamme. Pitää muistaa työttömien tilanne, nuorison syrjäytyminen, vanhusten asia, globaalit lähtökohdat, eettisyys ja luonnonsuojelu.

Hyvinvointiyhteiskunna murrosta kuvaavat esimerkiksi käynnissä olevat sosiaali- ja terveydenhuollon mittava uudistushanke sekä ponnistelut työttömyyden vähentämiseksi, nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tai iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden poistamiseksi. On yleisesti tunnustettua, että emme voi selvitä hyvinvointiyhteiskunnan murroksesta toimimalla entiseen tapaan, vaan tarvitsemme uudenlaisia toimintatapoja.”

Kirja on todella hyvä ja hyödyllinen, sekä lukijaystävällinen johdatus aikamme sosiaalisiin, ekologisiin ja eettisiin ongelmiin. Onneksi nykyisin on herätty jo puheesta tekoihin. Tämän kirjan tekijät paneutuvat myös siihen ”arkaan kohtaan”, mikä on monille vaikea pala. Yrityksissä ikävä kyllä vieläkin usein ajatellaan, että rahallinen voitto on tärkein lähtökohta. Kotitaloudet ovat huomanneet paremmin säästämisen, kierrätyksen ja vaikkapa keräyksiin osallistumisen. Toivon, että tätä mainiota kirjaa käytetään esim. yritysten koulutustapahtumissa ja tavallisissa kodeissa tai kouluissa.

Jouko Varonen