Huomaa hyvä!

Löydä vahvuutesi

Tietoa kasvattajille

Lotta Uusitalo-Malmivaara ja Kaisa Vuorinen: Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausopas, Ps-kustannus 2017

Jokaisella meillä on vahvuuksia. Joku voi olla sosiaalinen ihminen, joka tulee toimeen kaikkien kanssa. Toinen löytää elämästä myönteisiä asioita. Myös vaatimattomuus voi olla vahvuus. Jos osaa kohdata elämän haasteet oikealla tavalla, omaa vahvuuden, joka on arvokas.

Kirja vaikuttaa hyvältä, esim. kasvatustyössä oleville, miksei myös perheenisille ja äideille. Toisaalta, kuka vain voi hyötyä siitä, että oppii elämässä löytämään omat vahvuutensa ja kehittämään niitä. Hyvä lihaskunto tulee ihmiselle harjoituksen kautta, niin myös henkiset ominaisuudet. Vahvuuksia on treenattava ja niitä on kehitettävä. Niinpä voi saavuttaa jotain suurta, jos ei yksilötasolla niin vaikka sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Kirja neuvoo etsimään luovuudelle erilaisia määritelmiä. Joku on taiteellinen, toinen on matemaattisesti lahjakas, yksi osaa verbaalia ilmaisua. On myös henkilöitä, jotka ovat kaveripiirissä erityisen inspiroivia ja keksivät uusia ideoita, joita voi toteuttaa yhdessä.

Luonteenvahvuuksiin kuuluvat ystävällisyys, sosiaalinen älykkyys, ryhmätyötaidot, reiluus, huumorintaju, luovuus, oppimisen ilo, toiveikkuus, kiitollisuus, sinnikkyys, itsesäätely, rakkaus, myötätunto, innokkuus, rohkeus, harkitsevaisuus, vaatimattomuus, jne… Näitä tulisi myös opetustyössä hyödyntää ja käyttää tietoisesti yhteiseksi hyväksi esim. luokkatilanteessa.

Kirja on todellinen tietopankki ja siitä huomaa heti, että asialla ovat henkilöt, jotka tietävät mistä puhuvat. Itse olen opettaja ja tutkin kirjaa mielenkiinnolla. Joskus sain jopa vahvistusta, kun vertasin kirjan oppeja omiin opetusmetodeihini. Ymmärsin taas kerran, että tärkeintä ei ole pänttääminen, vaan yksilöiden huomaaminen ja heidän vahvuuksiensa kehittäminen.

Jouko Varonen

 

Vastaa