Isänmaan airuet, Edita-kustannus

Diplomaatit asialla

Kavaku-kurssilaiset muistelevat

Isänmaan airuet, suomalaista diplomatiaa viidellä vuosikymmenellä, toim. Kimmo Pulkkinen, Hannu Mäntyvaara ja Risto Veltheim, Edita-kustannus

Ulkoasianministeriön rekrytointijärjestelmä uudistettiin vuonna 1970. Niinpä diplomaatteja alettiin kouluttaa Kavaku-kurssilla, joista ensimmäiselle haki 280 henkilöä ja heistä hyväksyttiin kurssille 30 halukasta.

Nyt ensimmäiseltä Kavaku kurssilta valmistuneet ja ministeriöön tulleet virkamiehet ovat jo siirtyneet eläkkeelle, mutta yhteishenki on hyvä. Vaikka jotkut ovat jo siirtyneet manan majoille, osallistuu kirjaan suuri osa kavakulaisista omilla artikkeleillaan, joissa he kertovat uransa tähtihetkistä, tai sellaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista tapahtumista, jotka ovat läheisesti sivunneet heidän tehtäviään.

Kirjaan kutsuttiin osallistujiksi myös muita aikalaisia ja asiantuntijoita. Mukana ovat lisäksi presidenttien, Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen antamat haastattelut.

Kirja on koottu suurlähettiläs Pertti Torstilan juhlakirjaksi, hänen täyttäessään 70 vuotta. Kirja sisältää muistumia Kavaku-järjestelmän alkuvaiheista presidenttien näkemyksiin. Etyk-prosessin valmistelu ja kehitys saavat omat muistelmansa. Jaakko Iloniemi muistelee mm. tunnelmia kokoussaleista ja käytäviltä.

Suomesta EU:n jäsenenä on kirjoitettu katsaus. Erkki Tuomioja on lisännyt mielenkiintoisen artikkelin historiapolitiikasta ja Paavo Väyrynen tapansa mukaan puuttuu ulkopoliitiikkaan vuosina 1970-2015.

Lueskelin kirjaa parina päivänä ja totesin että artikkelit ja muistelmat ovat varsin mielenkiintoisia, joskin jotkut aihelmat ovat jo muissa poliittisissa muistelmissa luonnehdittuja.

Kirja on kooste, jollaista ei ole aiemmin julkaistu. Se edustaa tuoretta ja mielenkiintoista lähestymistapaa suomalaiseen diplomatiaan. Kiitos kirjasta!

Jouko Varonen