Johda tunteita, menesty työelämässä, Tammi kustannus 2018

Erinomainen johtamisopas

Empatiankyky on tärkeää

Camilla Tuominen: Johda tunteita, menesty työelämässä, Tammi kustannus 2018

Itselläni on kokemuksia koulunjohtajan ja vararehtorin toimista. Huomasin piankin, opettaja kun olin myös, että lapsiin ja työtovereihin on suhtauduttava linjalla luovuus, innovointi, tunteiden hyväksyminen, rakkauden osoittaminen.

Tämä mainio kirja ottaa heti esille muutamia tärkeitä asioita:

– Ihmismieli on kaunis, ihmeellinen ja uniikki. Se osaa parhaimmillaan kuulla hiljaisia signaaleja, sisuuntua, ylittää itsensä.

– Rauhallisessa mielessä asioilla on tilaa yhdistyä, jolloin ihminen mahdollisesti luo jotain täysin ainutlaatuista.

– Työpaikassa pitää voida olla oma itsensä.

– Työntekijän pitää voida paljastaa omat hullut ideansa.

Kirja on täynnä todella tuhtia tavaraa nykyjohtajille. Menneet ovat hiostamisen ja penkkipunnerruksen, henkisen ja fyysisenkin väkivallan käyttö. Työpaikalla pitää sallia epävarmuus jostakin asiasta ilman että leimataan ammattitaidottomaksi. Myös keskustelu ja työntekijän mielipiteiden arvostus kuuluu nykyajan hyvään työpaikkailmastoon.

Valitettavasti itselläni oli kokemuksia myös huonosta pomosta, joka käytti myös henkistä ja fyysistä väkivaltaa alaisiaan kohtaan. Semmoinen johtaja ei nykyaikana saisi pitkään jatkaa työtään. Mutta minun pomoni vaiensi alaisten kritiikin tai avunpyynnöt turvautumalla paikkakunnan herramafiaan. Näytti siltä, että pomorinki kyllä suojeli toisiaan alaisten yrityksiltä saada yksi jäsenistä vastuuseen teoistaan.

Nykyään esim. opettajia, jotka ovat saaneet ammattiinsa maisterin arvoisen koulutuksen, piinataan joka vuosi uusilla opetussuunnitelmakokouksilla, palavereilla ja oheispuuhilla niin, että lapsi menee pesuveden mukana. Usein lapset saavat riehua keskenään luokkahuoneissa, kun opettajan on lähdettävä opetussuunnitelmapalaveriin. Jos opettaja on pidempään poissa, lapsia käy joskus vilkaisemassa ovelta naapuriluokan opettaja.

Kirja on hyvä, täynnä johtamistaidon helmiä. Puututaan myös tekoälyyn, jolla ei vielä ole toistaiseksi mahdollisuutta johtaa tunteita. Eksaktin tiedon käsittelyssä tekoäly toki toimii.

Kirjan ensimmäinen osa käsittelee tunteilla johtamista. Toisessa osassa annetaan vinkkejä tunteilla johtamisesta ja asiakaskohtaamisesta. Kolmas osa valottaa mihin suuntaan tunteilla johtaminen vie tilanteita nyky-yhteiskunnassa.

Annan kirjalle arvosanan excellent + jo siitäkin syystä, että nyky- yhteiskunnassa ja lähestymistavoissa johtajuuteen nähden on näköjään tapahtumassa todella myönteinen murros, josta tämä opaskin on mainio esimerkki.

Jouko Varonen