Marjaana Toiminen: Hyppy Työn arvaamaton tulevaisuus ja uudet mahdollisuudet Tammi Kustannus 2022

Työn olemus muuttuu jakuvasti

Robotiikasta ja tekoälystä hybridityöhön

Marjaana Toiminen: Hyppy Työn arvaamaton tulevaisuus ja uudet mahdollisuudet Tammi Kustannus 2022

Itseäni haastateltiin joskus lehteen nuorten koulutuksesta. Tuumin, että oppisopimuskoulutus on mielestäni järkevä ja luonnollinen tapa päästä ammattiin. Ennen vanhaan työ opittiinkin tekemällä.

Esim. Australiassa ei noteerata koulutusta ja oppiarvoja läheskään yhtä paljon kuin Suomessa. Siellä opitaan nykyisinkin työtä tekemällä.

Kirjan tekijä on johdon konsultti, päätoimittaja ja toimitusjohtaja. Hän on tehnyt mm. työn murrokseen ja ammatilliseen identiteettiin liittyviä valmennuksia, kolumneja,raportteja ja bodcasteja.

Onhan niitä ammatteja jotka pysyy ja paranoo. Mutta monissa työurissa tullaan vaiheeseen jossa henkilöllä pitää olla orientaatiota omaan ammatilliseen tilanteeseensa.

Joskus pitää olla kykyä arvioida, olisiko olosuhteiden muuttuessa tehtävä iso ”hyppy”. Kas kun ammatin kokonaiskuva voi muuttua lähes tuntemattomaksi eikä vastaa sitä ihannetta, johon henkilö valmistautui aloittaessaan uraansa.

Positiivisiakin asioita löytyy, vaikka mustamaalaajat projisoivat uraansa aloittavalle uhkakuvia. Uhkien lisäksi on kyllä myös hyviä uutisia työelämästä. Avoimia työpaikkoja on enemmän kuin ennen pandemiaa. Työllisyysaste on ollut edellisen kerran yhtä korkealla 1990 luvulla kuin vuonna 2022. Suuri osa työntekijöistä haluaa työskennellä nykyään vielä eläkkeellä, jne…

Pidin kirjasta, sen maalaamasta suorasukaisesta, mutta myös valoisasta tulevaisuudenkuvasta. Omaa työelämätulevaisuutta voi muokata ensin ajattelun tasolla ja sitten harkitusti teoilla. Lopulta on kysymys työhyvinvoinnista. Ei ole pakko alistua kurimukseen jos visiot tulevaisuuden suhteen ovat masentavia.

…”Uusien ja vanhojen uhkien ajassa kyky kestää epävarmuutta ja jatkuvaa muutosta on yhtä tärkeää kuin kyky reagoida ja nähdä vaihtoehtoja.”…

Jouko Varonen

SARV:n jäsen