Muutakin kuin numeroita

Ikä ei ole numeroita

Minäkö vanha?

Kaija Maria & Lari Junkkari: Muutakin kuin numeroita, Vanhenemisen taidosta, Kirjapaja 2017

Kun puhutaan iästä, tarkoitetaan usein kronologista, eli kalenteri-ikää. Mutta on muitakin määreitä. Biologinen ikä on kehon ikä, joka voi olla huomattavasti vähemmän tai enemmän kuin kalenrin mukainen ikä. Puhutaan myös sosiaalisesta ja henkilökohtaisesta iästä. Eläkeiässä biologisen iän erot ovat suurimmillaan. Kehon rakenne, aistitoiminnot, keskushermosto, sekä fyysinen ja psyykkinen toimintakyky vaihtelevat suuresti.

Tämän kirjan kirjoittajat eivät ole ensi kertaa asialla. He ovat kouluttajia, luennoitsijoita ja kirjailijoita. Parin aiemmat teokset paneutuvat mm. elämänkaareen ja ihmissuhteisiin.

Kirjailijapari asettaa itsensäkin alttiiksi pohtiessaan ikääntymisen vaikutuksia mm. fyysiseen terveyteen. Vanha sanonta kuuluu: Vierivät kivet eivät sammaloidu.” Niinpä moni eläkeikäinen hakeutuu joskus pakonomaisesti uusiin työtehtäviin ja stressaa kuin konsanaan keski-ikäinen. Kultainen keskitie on kuitenkin löydettävä niin työtehtävissä kuin kunnon hoidossa.

Pidin kirjan kirjoittajien tyylistä koota aineistoa kustakin aihepiiristä ja verrata toisten kokemuksia myös omiin ikääntymisen tuntoihinsa:

Kaija Maria tunnistaa itsessään selkeimmin välttelevän kiintymyssuhteen, näkemyksen siitä, että vaikeiden asioiden tapahtuessa kuuluu pärjätä yksin. ”

Vanhusten ”lääkitsemisestä” vanhainkodeissa on kirjassa myös mielipide. Sen mukaan nukahtamislääkkeiden poistaminen aiheutti sen, että asukkaiden muisti ja aktiivisuus paranivat. Yleensä kuitenkin pilaillaan sanomalla, että kun vanhainkodin ovet sulkeutuvat, on totuttava nukkumaan yötä päivää ja käytävillä hortoilu pannaan nopsasti järjestykseen lääkkeillä.

Hyvä kirja. Palasin sen pariin useita kertoja ja aina löysin jotain uutta ja rakentavaa.

Jouko Varonen

 

 

Vastaa