Neljä jaloa totuutta

Kärsimyksestä

Budhhalaisuuden perusteita

Lobsang Gyatso: Neljä jaloa totuutta, Biokustannus

Lobsang Gyatso oli itsensä Dalai Laman oppilaana. Opetus neljästä jalosta totuudesta perustuu loogiseen ajatteluun. Totuuksia ovat: 1. Totuus kärsimyksestä, 2. Totuus kärsimyksen syistä, 3. Totuus kärsimyksen lakkaamisesta ja 4. Totuus kärsimyksen lakkaamiseen johtavasta polusta.

Dalai Lama on tunnistanut vuonna 2006 Lobsang Gyatson nykyisen inkarnaation.

Kirja vaikuttaa monisyiseltä johdatukselta Buddhan oppeihin. Siitä voi löytää kuitenkin yleispäteviä eettisiä ohjeita, jotka sopivat vaikkapa länsimaisen kirkon ohjeistukseen. Niinpä Karman lait opettavat hyveellisiä toimia, kuten tappamisen lopettaminen, varastamisen lopettaminen, seksuaalisen väärinkäyttäytymisen lopettaminen, valehtelemisen lopettaminen, eripuraa aiheuttavan puheen lopettaminen, karkean kielenkäytön lopettaminen, joutavan juoruilun lopettaminen, toisia vahingoittavien ajatusten hylkääminen, väärien näkemysten hylkääminen, jne…

Tietämättömyys on harhaa, harhaa on mieli joka ei ole sopusoinnussa todellisuuden kanssa. Osa harhoista perustuu tietämättömyyteen, osa syntyy kiihtymyksestä ja vihasta. Pahoja harhoja ovat tietämättömyys syystä ja seurauksista, vastenmielisyys ja viha, ylpeys, harhainen epäily.

Lueskelin kirjaa etsien buddhalaisuuden viisauksista yhtymäkohtia länsimaiseen ajatteluun. Löysinkin niitä varsin paljon, joskin buddhalaisuuden syvimpään olemukseen vaadittaisiin varmaan paljon työtä ja erilaisiin lähteisiin tutustumista.

On hyvä,että tämäntyylisiä johdatuksia buddhalaisuuden perusteisiin julkaistaan. Kyseessä ei ole mikään pienen ryhmän ajatustapa, vaan miljoonien kunnioittama oppi. Toki täytyy sanoa, että tämäntyylinen suppea tiivistelmä ei ole omiaan vakuuttamaan lukijaa. Itselleni se varmisti ajattelua, että kaikilla uskonnoilla on oma eettinen perustansa, joka on yhtenevä.

Jouko Varonen

 

Vastaa