Nöyryytys

Voiko nöyryytyksestä toipua?

Läheinen ihmissuhde auttaa

Juhani Mattila: Nöyryytys, arvokkuuden kokemuksen menettämisestä ja uudelleen löytämisestä, Kirjapaja 2017

Kirjoittaja käsittelee nöyryytystä yksilön tai vaikkapa kansakunnan kokemana asiana. Yksilöllä voi olla nöyryytyksen kokemuksia työpaikalla. Häntä voidaan nöyryyttää ihonvärin, ruumiinrakenteen, puhevian, liikalihavuuden, rodun, yms. vuoksi. Nöyryytyksen kokemus lapsuudessa on omiaan viemään itsetunnon myös aikuisiällä. Puhutaan hiljaisista ja aroista ihmisistä, joilla on vaikeuksia solmia ihmissuhteita. Jos nöyryytyksen seurauksia potevalla ihmisellä ei ole toimivia ihmissuhteita, tai hän ei koe itseään rakastetuksi tai hyväksytyksi, voi tilanne kärjistyä vakavammaksi häiriöksi.

Jos ihminen on syntymästään saakka herkästi reagoiva, hän kärsii sielullisista kolhuista muita enemmän. Tällainen ihminen kokee itsensä erilaiseksi ja yksinäiseksi, jopa poikkeavaksi. Tämä aiheuttaa huonommuutta tai voi tehdä toivottomaksi. Jokaisella ihmisellä, erityisherkälläkin, on myös vahvat puolensa, jotka kestävät kolhuja. Voipa olla että ylpeyttä ja arvokkuutta ylläpitävät rakenteet eivät mene rikki, vaan kolhut aiheuttavat vain ohimenevää mielipahaa.

Ihmiselle on tärkeää, että hän kokee olevansa hyväksytty työyhteisössä tai vaikkapa kouluympäristössä. Pahinta on jos henkilö joutuu ns. kynittäväksi kanaksi, eli arvoasteikossa kaikkein alimmaksi. Tällöin sosiaaliset kontaktit nousevat tärkeään arvoon. Myös psykopaattinen pomo voi aiheuttaa kivuliaita nöyryytyskokemuksia monelle.

Itse olen kokenut henkisiä kolhuja niin lapsena kuin nuorena ja työelämässä. Hyvä ihmissuhde, joka on kestänyt koko aikuisiän, on kohdallani ollut ratkaiseva ”lääke” itsetunnon kroonisiin vaurioihin. Myös karjalainen temperamentti on osaltaan auttanut sosiaalisten kontaktien luomisessa ja traumat muistuttavat olemassaolostaan yhä harvemmin.

Kirjan tekijä puuttuu myös terapian mahdollisuuteen traumoja kukistettaessa. Onnistunut hoito antaa ihmiselle mahdollisuuden vapautua tunnelukoista, joita nöyryytykset ovat aiheuttaneet. Toinen ihminen, olkoon se terapeutti tai hyvä ystävä, on kanava jota myöten nöyryytysten kuona poistuu sisimmästä.

Kirja on tärkeä avaus keskustelulle siitä, miten ihmissuhteiden mukanaan tuomat konfliktit eivät pääse vahingoittamaan yksilöä tai pahimmassa tapauksessa traumatisoimaan häntä.

Jouko Varonen

 

Vastaa