Pauli Aalto-Setälä: Sovittelija, Kuinka ratkoa riitoja (työ)elämässä, Tammi Kustannus 2022

Sovittelu on henkien taistelua

Kadonneesta kahvimukista sodan vaaraan

Pauli Aalto-Setälä: Sovittelija, Kuinka ratkoa riitoja (työ)elämässä, Tammi Kustannus 2021

Joskus sovittelu on yksilötasolla vaikeampaa kuin kansainvälisissä konflikteissa. Sovittelijan pitää osata kuunnella tarkalla korvalla eri osapuolten kannanottoja. Kun oikeat narut löytyvät, voi sovittelu johtaa esim. työmarkkinoilla helpohkoihinkin läpimurtoihin.

…”Kummankin osapuolen aktiivinen kuuntelu, paitsi omien myös toisen tavoitteiden sanoittaminen, yhteiset käyttäytymissäännöt ja sopimus siitä, miten jatkossa toimitaan – nämä auttavat kyllä löytämään ratkaisun. Sillä minkä ihmiset ovat aiheuttaneet, sen ihmiset voivat myös sopia. Sovittelijaksi oppii sovittelemalla”…

Aalto-Setälä antaa kolme mallia, teoreettista tapaa ratkaista riita:

– Oikeuksiin pohjautuva menettely on klassinen valta-asemiin perustuva riidanratkaisutapa.

– Intressipohjainen menettely keskittyy oikeudellisen aseman tai vallan sijasta konfliktin syihin eli ristiriitaisiin intresseihin.

Identiteettipohjainen menettely on uusin toimintatapa. Siinä tunnistetaan identiteettipohjaiset konfliktit ja edistetään rakentavaa vuorovaikutusta.

Suuria nimiä, kuten sodanpysäyttäjä Ahtisaari, on palkittu rauhanpalkinnoilla, jopa Nobe-tasoisilla. Pienempiä nimiä ovat arki-ihmiset, jotka löytävät oikean tavan lähestyä ystävää tai vaikka aviopuolisoa, puhumattakaan työtovereista.

Kuuntelu ja kuulemansa analysointi on eräs tärkeimmistä vinkeistä. Aina on muistettava yksilötaso, vaikka oltaisiin tekemisissä suurienkin ristiriitaisuuksien kanssa.

Pidin kirjasta. Pitkään linjan sovittelija jakaa kultajyviä myös tavalliselle tallaajalle:

-Pitää osata aistia osapuolten todelliset intressit.

-Pitää huomata riidan todelliset syyt.

-Aliarviointi on pahasta.

-Toisesta on löydettävä myös hyviä ulottuvuuksia.

-Pelkkä syyttäminen ei toimi.

Jouko Varonen

SARV:n jäsen