Perhe ja tunteet, Gaudeamus-kustannus

Perheiden tunneilmastot

Myös internetissä voi olla perheitä

Perhe ja tunteet, toim. Petteri Eerola ja Henna Pirskanen, Gaudeamus kustannus 2018

Nykyisin voi olla monenlaisia osaperheitä. Siellä missä on sosiaalista kanssakäymistä, kuten harrastuksissa tai internetissä, muodostuu perheyhteisön tyyppisiä ryhmiä, joissa kaikki tuntevat toisensa ja käyttäytyvät perheenomaisten lakien mukaan. Myös huostaanotettujen lasten äitien perhe-elämä on perheenomaista, samoin uusioperheiden elämä, tai vaikkapa sateenkariperheiden yhteiselo. Sodan aikana oli korsussa tietty miesten keskinen perheyhteys ja tietysti rauhan aikana armeijan harmaissa. Opiskelijoiden kimppakämpässä tai asuntolassa oli myös sosiaalinen perhetilanne.

Tämä kirja jakaantuu neljään temaattiseen osioon. Ensimmäisessä osiossa selvitetään tunteita lasten arjessa ja perheissä. Toisessa osiossa tunteita lähestytään sukulaisuuden ja sukupolvisuhteiden näkökulmasta. Kolmannessa osiossa tarkastellaan kipeitä tunteita. Neljännessä osiossa tunteita tarkastellaan suhteessa kulttuurisesti vakiintuneisiin käsityksiin sukupuolesta.

Lasten tunnekenttiä ovat koti, koulu ja ystävät. Kodin kriisit ovat lapsille vaikeita tunneilmastonsa puolesta. Koulussa joutuvat lapset kilpailemaan ystävyydestä ja tietysti se, joka jää aidan viereen yksin seisomaan joutuu helposti pilkatuksi ja kiusatuksi. Sosiaaliset tyypit selviävät helposti näistä ongelmista. Sosiaalisuuteen ja varmuuteen auttaa kodin lämmin ja rakastava suhtautuminen lapseen.

Sukulaisuus- ja perhesuhteet voivat mutkistua mm. rotuvähemmistöihin kuuluvissa perheissä. Usein sanotaan, että isovanhempien ei tulisi puuttua lasten kasvatukseen, vaan vastuu on kokonaan omilla vanhemmilla. Mitä useampi kokki sitä huonompi soppa. Viisas isovanhempi ei laske tilannetta lapsen perheen kanssa eskaloitumaan, vaan sovittelee kriisit huumorilla.

Hyvä kirja täynnä tärkeää tietoa. Joskus tulee toistoa, mutta tuskinpa haitaksi asti. Jokaisen nuoren parin tulisi lukea tämä arvokas teos.

Jouko Varonen