Rakkaus, ilo, rohkeus, Seksuaalisuuden portaat, Minerva kustannus

Voimaa, väriä ja rohkeutta elämään

Tärkeä kirja rakkaudesta ja ystävyydestä

Raisa Cacciatore/Erja Korteniemi-Poikela: Rakkaus, ilo, rohkeus, Seksuaalisuuden portaat, Minerva Kustannus 2019

– Hyvä ystävä ilahduttaa, rohkaisee ja kannustaa silloin, kun toinen on heikoilla.

– Oikea ystävä ei jätä yksin pulaan.

– Ystävä ei ole ilkeä eikä satuta tai loukkaa tahallaan.

– Hyvä ja pitkäaikeinen parisuhte perustuu usein hyvälle ystävyydelle.

Kirjan tekijät tietävät mistä puhuvat. Kirja käsittelee lasten kasvua terveeseen seksuaalisuuteen sekä vanhempien toimimista esikuvina lapsille.

Hyvän ystävyyden on sanottu joskus olevan parempi vaihtoehto kuin rakkaussuhde. Koko elämä on rakkauden ja ystävyyden opiskelua. Ehkä vasta eläkepäivillä huomaa omat vahvuutensa ja puutteensa ja oppii parisuhteen saloja täydellisimmin.

Rakkaus-sanaa usein kaihdetaan suomalaisessa kielenkäytössä. Joskus on kuitenkin hyvä kertoa selvällä suomen kielellä tunteistaan. Monet ihmissuhteiden lukittumat voivat purkautua, kun uskaltaa avata syvimpien tunteidensa saloja elämäntoverilleen tai lapsilleen.

Että mitä? Kirja on lähes selkokielinen opas läheisyyden ja rakkauden osoittamiseen. Luin sitä suurella intensiteetillä. Näistä asioista puhutaan liian vähän. Lastenpsykiatri Cacciatore oli minulle tuttu aiemmista teoksistaan. Hänellä on kyky päästä selkeällä tavalla asioiden ytimeen.

Vanhemmilla on usein työiässä liian kiire. Unohdetaan rakkauden sanat, helliminen, suukottelu, yhdessäolo. Ne olisivat kuitenkin perusta lapsen turvalliselle kehitykselle myös heräävän seksuaalisuuden polulla.

Kirjan tekijäpari ei pudottele asiaansa norsunluutornista. He tarjoavat yksinkertaista, jopa lapsentajuista viisautta jokaiselle ihmiselle. Tärkeänä asiana he pitävät sitä, että usein vaietuista läheisyyden ja rakkauden asioista puhutaan lapsille ja kumppanille avoimesti.

Jouko Varonen

SARV:n jäsen