Vanheneminen ja terveys

Vanhenemisen ilot ja surut

Sosiaalinen verkosto apuna

Tiina-Mari Lyyra/ Aila Pikkarainen/ Pirjo Tiikkainen          ( toim.): Vanheneminen ja terveys, Edita-kustannus

Tekee mieli aluksi puuttua kirjantekijöidenkin noteeraamaan aiheeseen, nimittäin vanhuksen sosiaaliseen verkostoon. Joskus negatiiviset sosiaaliset suhteet ovat terveydelle vaarallisia, mutta hyviksi koetut sosiaaliset suhteet auttavat mm. menetyksen kohdatessa. Myös sairastumiseen ja sairauden kestoon on sosiaalisilla suhteilla oma vaikutuksensa. Toimiva sosiaalinen verkosto edistää sekä psyykkistä, että fyysistä terveyttä.

Maaseudulla yleensä sosiaalinen verkosto toimii paremmin kuin kaupungissa, jossa välttämättä ei tunneta edes ovinaapuria. Maaseutu on yhteisö, jossa huolehditaan kaikista.

Emotionaalinen yksinäisyys kohtaa henkilön esim. puolison menetyksen yhteydessä tai kuoleman lähestyessä. Apu voi löytyä ikääntyneen ihmisen omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen kautta. Auttajan on tärkeä tuntea nämä voimavarat ja tukea niitä.

Kuntien tehtäviin kuuluu esim. liikuntapalvelujen ja kulttuuritoiminnan järjestäminen vanhuksille. Nykyisin on huomattu, että esim. puoli-ilmainen kausikortti uimahallille ja kuntosaliin senioreille vähentää huomattavasti terveydenhoitokuluja. Monipuolinen hyvinvoinnin edistäminen kunnan taholta on tärkeää.

Myös mielen hyvinvoinnin tukeminen on ensiarvoista. Leskeksi jääneillä on suuri kuolemanriski lähivuosina. Iäkkäät ihmiset kokevat myös vähättelevän kehonkielen nuorempien tai hoitajien taholta henkisesti ahdistavana.

Teoksessa pyritään edistämään vanhenevien ihmisten positiivista ymmärtämistä sekä yksilön, että yhteisön näkökulmasta. Kirja vaikuttaa tärkeältä, joskin joskus vähän vaikeaselkoiselta ja tieteelliseltä. Luulisin, että tämäntyylinen opas ei ole vanhuksen käteen sopiva ”onnellisen vanhuuden opas”, vaan esim. alan opiskelijoiden tärkeä tietokirja.

Jouko Varonen

Vastaa