Tuhokehitys poikki

Tuhokehitys on katkaistava

Tammilehto varoittelee

Olli Tammilehto: Tuhokehitys poikki, Yhteiskunnan olomuodon muutos, Into-kustannus 2017

– Talouskasvupakon hallitessa ajattelua on vaikea nähdä, miten tuhosuuntauksesta voi irrottautua.

– Yhteiskuntamme valtiollinenkaan puoli ei ole mikään vapauden valtakunta. Valta julkisen sektorin organisaatioissa on yleensä yhtä keskitettyä kuin yhtiöissä.

– Se, että emme elä todellisessa demokratiassa ja että valta on keskittynyt harvoille, johtaa tiedon tuotannon ja sen välittämisen vääristymiseen.

Olli Tammilehto on vapaa kirjoittaja ja tutkija, jolta on ilmestynyt useita yhteiskunnallisiin epäkohtiiin kriittisesti suhtautuvia teoksia. Niinpä huutia saavat esim. ilmaston pilaajat, kansainväliset tavarakuljetukset, ekologinen ajattelu nyky-yhteiskunnassa, kilpailu, eliittikulttuuri, jne…

Tammilehdon mukaan olemme kulkemassa kohti katastrofia. Maailman talousmuodon tuhoisuus on todettu asia, mutta sitä on vaikea hetkessä muuttaa. Tarvitaan pitkäjänteistä työtä että esim. ilmastokatastrofi tai ydinsodan uhka saadaan purettua.

Ilmastoa on muutettu vaarallisessa määrin, eliöjärjestelmää on vaurioitettu, fosforin ja typen kiertokulkua on häiritty, metsäpeitettä on supistettu. Äskettäisen tutkimuksen mukaan on mm. metsän tilanne tärkeä, koska se sitoo hiilidioksidia. Tutkimusten mukaan metsän kyky sitoa hiilidioksidia on muuttunut kolmanneksen suuremmaksi 1900 – luvun alusta laskettuna. Mutta metsän muuntuminen on rajallista. Mihin hyvänsä ei ole mahdollisuuksia.

Maailman tila saa meidät helposti lankeamaan epätoivoon. Oikea toivo on aavistus siitä, että ovi parempaan voisi vielä löytyä. Tätä toivoa pitäisi elättää, eikä vaipua epätoivoon, joka edesauttaa tuhokehitystä. Nyky-yhteiskuntaa on monessa yhteydessä moitittu argumentein, jotka ovat esillä tässäkin kirjassa. Parantavia keinoja on vähän. Ehkä tarvitaan yksilöistä lähtevää aktiivisuutta. Demokratiassa on valta kansalla, mutta vaikuttaminen esim. vaaleissa on hidas tie. Tarvittaisiin niitä ihmisessä piileviä ”varjopuolia” joiden pitäisi nousta päällimmäisiksi tukemaan yhteiskunnan olomuodon muutosta.

Hyvä asia on, että tässäkin kirjassa puututaan tuhovoimien vastustamiseen ja levitetään tärkeää tietoa siitä, mihin ollaan menossa, jos asenteet ja ihmisten passiivisuus pysyvät entisellään.

Jouko Varonen

Vastaa